Maakotheek

Maakboxen zijn dé alles-in-één leskisten met technische apparatuur, verbruiksmateriaal en 4 lessen voor elke bouw voor groep 1 tot en met 8. Er is altijd voldoende materiaal voor alle leerlingen, zodat de hele school er gebruik van kan maken. Klik hier om te zien welk formaat het beste bij jouw school past. Voor de leerkracht zijn er video-instructies en is er een helpdesk beschikbaar. Alles-in-één betekent dus ook echt alles-in-één. Voor het vo zijn er de Maker’s Red Box.

Waarom

 

Om de kinderen hun talenten optimaal laten benutten en ontplooien zijn ze niet alleen goed met taal en rekenen, maar ook technologisch geletterd. Het weten te gebruiken en toepassen van techniek en technologie wordt dan vanzelfsprekend.

Kort

  • voor leerlingen vanaf groep 7 po en vo (onder- en bovenbouw)
  • po 5 lessen van vakantie tot vakantie
  • vo 16 blokuren, maatwerk mogelijk
  • in de klas, in het eigen lokaal
  • planning in overleg?
  • kosten: €470 + €234 voor 75 leerlingen
  • alle kerndoelen techniek en 21ste eeuwse vaardigheden worden aangeboden in de lessen

Resultaat

De kinderen leren zelf oplossingen te bedenken en kunnen zelf dingen maken met gebruik van techniek en technologie. Dat geeft ze een gevoel van invloed, van regie en controle in een snel veranderende wereld.

Aanmelden

Mail Suzanne (po) of Fleur (vo), zij nemen vervolgens contact op.

Organisatie

Maakotheek ondersteunt schoolteams proactief met de duurzame implementatie van W&T met materialen, lesbrieven en uitleg in de alles-in-één Maakboxen.

Contactgegevens

Maakotheek

Ratelaarweg 17
3053 JP Rotterdam
085 060 9047
Info@maakotheek.nl