Digitaliseer de stad

Digitaliseer de stad

Klimaatneutrale steden zijn smart cities. Digitalisering is onmisbaar om van Rotterdam dé slimme stad – een smart city te maken. 
Dat betekent dat je als jongere een rol kunt spelen in allerlei innovaties, waarbij IT heel belangrijk is!
Daarmee maken we de stad intelligenter, duurzamer en efficiënter. Het mooie is dat je zo als jongere met techniek en technologie
Rotterdam toekomstbestendig, duurzaam, innovatief en ook nog eens rechtvaardiger maakt.
Kies voor een opleiding in techniek. Jij maakt het nieuwe Rotterdam.

Wil je ook weten

hoe je de stad

kan digitaliseren?