Disclaimer

TechTown (STO Rotterdam Noord) besteedt veel zorg aan deze website, maar kan de correctheid, volledigheid en actualiteit niet garanderen. Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten ontleend worden. Verder aanvaardt TechTown geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de website of uit de onvolledigheid en/of onjuistheid van de op de website verstrekte informatie of voor schade ten gevolge van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de website.

 

Alle op de site aanwezige informatie en beelden behoren toe aan TechTown. Niets van het op deze website geplaatste materiaal mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm, via internet, intranet op welke wijze dan ook, noch worden opgenomen in een geautomatiseerd gegevensbestand, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van TechTown.