Rotterdam is waar De Beroepentuin begonnen is, ontstaan aan het einde van het jaar 2018. Na de oprichting van de Beroepentuin lukte het al snel om een samenwerkingsverband met Sparta Rotterdam aan te gaan. Deze samenwerking heeft ervoor gezorgd dat De Beroepentuin snel kon groeien, en kort daarop werden meerdere opleidingen toegevoegd aan het programma van Rotterdam. Nu zijn we in staat om voor onze kandidaten taalles op locatie te geven en zijn we verspreid over 3 locaties in en rond de omgeving van Rotterdam. Binnen De Beroepentuin staat de energietransitie centraal.

De Beroepentuin leidt mensen op in de energietransitie en de daarbij behorende beroepen.

Als je monteur zonnepanelen wilt worden, moet je niet alleen verstand hebben van de panelen en het onderstel, maar ook hoe je veilig een steiger kunt opbouwen. Je moet de basisvaardigheden van elektra beheersen en natuurlijk je VCA hebben.

Als je aan de gang wilt gaan als laadpalenmonteur moet je denken aan het beheersen van de basisvaardigheden van elektra, maar ook een groot gedeelte kunnen werken als stratenmaker en infra medewerker. En ook hier in het bezit zijn van VCA.

Leren en 

werken 

bij ons

Beroepsoriëntatie STAP 1
Wanneer de kandidaten van start gaat bij De Beroepentuin zullen zij zich gedurende de eerste twee weken oriënteren in een aantal beroepen. Hierdoor kunnen ze in de praktijk kennismaken met deze beroepen en zo komen ze er al snel achter wat hen het meest aanspreekt. Hierna volgt een verdieping in de gekozen leerlijn.

Beroepsverdieping STAP 2
Na deze twee weken maken de kandidaten een keuze en gaan ze zich gedurende zes tot acht weken verdiepen in de gekozen leerlijn. Tijdens deze beroepsverdieping krijgen ze de benodigde werknemersvaardigheden en technieken aangeleerd door ervaren leermeesters en praktijkbegeleiders.

Zodra de kandidaten deze benodigde vaardigheden en technieken onder de knie hebben (soms is dat al na enkele weken) zijn ze klaar om aan de slag te gaan bij een werkgever. Hier kunnen zij nog minimaal een maand proeftijd doorlopen om zo de nog ontbrekende kennis en vaardigheden in de praktijk aan te leren. Als deze periode succesvol is verlopen, hebben de kandidaten genoeg kennis om als Assistent Monteur dit vak uit te voeren en zullen zij zicht hebben op een arbeidscontract.

Werkgevers en werknemers kunnen kiezen voor een BBL-traject en hierdoor kan de kandidaat doorgroeien tot een taakvolwassen medewerker en/of specialist

Nieuws

van ons

Momenteel zijn wij naast Rotterdam, locatie Zuid ook actief in Utrecht, Drechtsteden, Hoeksche Waard en Den Haag.

Contact

met ons

Zie onze website deberoepentuin.nl of mail naar info@deberoepentuin.nl

Contactgegevens

de beroepentuin

IJzerwerkerkade 36
3077 MC Rotterdam
010 – 31 06 237 

deberoepentuin.nl