Over ons

Stel je voor,

In 2030 stoot Rotterdam 50% minder broeikasgassen uit. In 2050 is de stad klimaatneutraal. Da’s een hoge ambitie. Hoe mooi zou het zijn als we die plannen combineren met de toekomst van onze jongeren? Meisjes en jongens die met hun hoofd, hart en handen zorgen dat we realiseren wat we beloven. Samen met scholen, bedrijven, instanties en de gemeenten.

Verandering

waar nodig

We pakken gezamenlijk alle plekken aan waar verandering nodig is. De haven en de industrie natuurlijk. Maar denk ook aan mobiliteit, energieproductie en de economie en de leefbaarheid van de stad.

Rotterdam &

STO

Dat is het revolutionaire idee achter TechTown. In Rotterdam kunnen we dat. En daarvoor werken regio Rotterdam en Sterk Techniek Onderwijs (STO) nauw samen. STO is een landelijk programma, in 78 regio’s, dat meer leerlingen wil interesseren voor opleidingen en banen in de techniek en technologie. Met klimaat, duurzaamheid en circulaire economie als hoofdthema’s gaat dat lukken. Zeker als scholen uit het voortgezet onderwijs gaan samenwerken met basisscholen, mbo’s, het bedrijfsleven en de overheid.

Resultaten

STO Rotterdam Noord beet het spits af medio 2020.  Inmiddels hebben we mooie resultaten geboekt, kijk maar

Thema

duurzaamheid

Bij TechTown willen we nog een paar stappen verder gaan. Heel boeiend, die techniek en technologie, maar het wordt pas echt interessant als we jongeren ook interesseren voor klimaatverandering. Door hen dichtbij hun eigen leefomgeving te laten zien wat er moet veranderen om het leefbaar te houden. Daarom willen we,  op alle scholen in Rotterdam, om te beginnen bij de scholen binnen STO Rotterdam Noord, aandacht besteden aan het thema duurzaamheid.

Zelf

bijdragen

De onderwerpen daarin zijn dichtbij. Zo voelen leerlingen wat zij kunnen betekenen als ze daaraan bijdragen. Met andere woorden, door bewust te kiezen voor een vervolgopleiding en/of beroep, kunnen ze zelf bijdragen om de klimaatdoelen van hun eigen Rotterdam te behalen.