PILOT COSPACES GESTART

Op donderdag 7 juni hebben de eerste pilots gedraaid met Cospaces, het lesprogramma dat Wismon voor TechTown maakt. In deze virtuele wereld bouwen leerlingen aan het nieuwe Rotterdam. Dit programma is geschikt voor groep 7 en 8 en de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Hierin besteden we aandacht aan de thema’s klimaat, duurzaamheid en energietransitie. De pilots werden uitgevoerd op RK Basisschool Imelda en het Experience College.

Het waren zinvolle sessies waarin we veel hebben geleerd om het leerlingenmateriaal, het docentmateriaal en de aanpak te vervolmaken. We hopen medio september zover te zijn dat we het programma kunnen  uitrollen.